Ronnie Seldin's List

KI-SUI-AN REPERTOIRE

GAIKYOKU SHODEN
 1. Kurokami
 2. Rokudan
 3. Shintakasago
 4. Chidori-no-kyoku
 5. Yuki
 6. Hachidan
 7. Yugao
 8. Chaondo
CHUDEN
 1. Midare
 2. Ama Obune
 3. Sue no Chigiri
 4. Tsumi Kusa
 5. Haru no Kyoku
 6. Mama no Kawa
 7. Keshi no Hana
 8. Samushiro
 9. Shinmatsu Zukushi
 10. Sakura Gawa
 11. Aki no Kotonoha
 12. Kajimakura
 13. Echigo Jishi
 14. Shin Musume Dojoji
OKUDEN 1
 1. Sato no Akatsuki
 2. Iso Chidori
 3. Fune no Yume
 4. Shiki no Nagame
 5. Azuma Jishi
 6. Shin Ukifune
OKUDEN 2
 1. Yoyo no Hoshi
 2. Nana Komachi
 3. "Sake"
 4. Aoyagi
 5. Wakana
 6. Miyama Jishi
 7. Hagi no Tsuyu
OKUDEN 3
 1. Onoe no Matsu
 2. Uji Meguri
 3. Ima Komachi
 4. Tama no Utena
 5. Yae Goromo
 6. Zan Getsu

HONKYOKU

 1. Daiwagaku
 2. Choshi
 3. Banshiki
 4. Kumoijishi
 5. Sashi
 6. Darani
 7. Sanya Sugagaki
 8. Takiochi
 9. Hifumi Hachikaeshi
 10. (Futaiken) Sanya
 11. Koku
 12. Mukaiji
 13. Kyorei
 14. Ajikan
 15. Yugure no Kyoku
 16. Azuma no Kyoku
 17. Jinbo Sanya
 18. Shirabe
 19. Sagariha
 20. Matsukaze Etenraku
 21. Sogei no Kyoku
 22. Shrinpo
 23. Neza-Sa-Ha no Koku
 24. Mujushin Kyoku
 25. (Futaiken) Reibo
 26. Akita Sugagaki
 27. Matsukaze (ura)
 28. Kyo Choshi
 29. (Echigo) Sanya Tsuru no Sugomori
 30. Sokaku Reibo
 31. Shishi no Kyoku
 32. Banji
 33. Tori
 34. Kado Tsuke
 35. Hachikaeshi
 36. Nagashi Reibo
 37. Sanya Seiran
 38. Shika no Tone